COVID-19 PROTOCOL

Vanaf zondag 5 juli starten de zeilkampen van Zeilschool ’t Vossenhol aan de Kaag, waar er gedurende 8 weken zeilles gegeven wordt. Zeilschool ’t Vossenhol is de oudste zeilschool van Nederland. In dit protocol is input verwerkt van het landelijk protocol, het Watersportverbond en de laatste aankondiging van het kabinet op 23 juni met betrekking tot de verdere versoepelingen voor sporten per 1 juli.

Context

1. ‘t Vossenhol organiseert zeilkampen aan de Kaag met 48 kinderen (=kampers) en 18 stafleden per week. Kinderen zijn in leeftijd van 10 tot en met 17 jaar. Stafleden zijn veelal student en jonger dan 30 jaar.

2. De kampweek start op zondag om 16 uur en eindigt op zaterdag om 14 uur.

3. Gedurende de week worden alle activiteiten in of rondom het gebouw en op de plas georganiseerd.

4. Overdag is de voornaamste activiteit eem sport-activiteit in de buitenlucht, te weten zeilen, met 4 kinderen en normaal gesproken 1staflid – en in uitzonderingsgevallen 2 stafleden- per boot.

5. Essentie van het protocol:

a) Hanteren van de laatste RIVM-richtlijnen

b) Voorkomen van aanwezigheid en deelname van kinderen of stafleden met Corona(verschijnselen)

c) Organiseren van zoveel mogelijk activiteiten in buitenlucht

d) Voor eten, slapen en sanitair: spreiding en afstand tussen en t.o.v. de staf (zie aparte sectie)

Algemene veiligheid- en hygiëneregels

1. Was vaak je handen, in ieder geval voor en na het zeilen/sporten.

2. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

3. Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.

4. Schud geen handen

6. Voor staf geldt; houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van kinderen en staf

7. Geen deelname aan kampen bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging vanaf 38 graden Celcius

8. Gedurende de week geldt dat als een persoon twijfelt over zijn/haar gezondheid, het kamp voor die persoon eindigt en er direct wordt getest op Corona na het maken van een afspraak met de GGD.

Specifiek voor de zeilkampen van ’t Vossenhol vanaf 5 juli

1. Aanspreekpunt en coördinator voor de gemeente is de voorzitter van het Stichtingsbestuur. Per week is er management aanwezig (HI en HM) dat als aanspreekpunt fungeert.

2. Per week is een corona-verantwoordelijk staflid aangesteld.

3. Protocol wordt vooraf met staf, ouders en kinderen gedeeld via email en website. Verder wordt het protocol uitgebreid toegelicht bij aankomst en is het de gehele week op posters zichtbaar op de locatie.

4. De contactgegevens van de hele groep zijn bekend en worden bewaard.

5. Bij aankomst en na dag 3 wordt een ieder gevraagd naar fysiek welzijn (vergelijkbaar met kapper en horeca).

6. Bij iedere wastafel staat zeep en handgel waarmee je je handen kunt schoonmaken.

7. Gedurende de gehele week zijn er geen bezoekers toegestaan, waardoor de week na de start als 1 bubbel beschouwd kan worden. Na aankomst wordt al het contact vermeden met personen buiten het kamp.

8. Zeilen is aangemerkt als sport. De regels gelden vanaf de steiger en in de boten.

9. In de boten nemen alle deelnemers een eigen waterbidon mee met naam.

Voorkomen dat Corona aanwezig is:

1. Een week start op zondag om 16 uur.

2. Zondagochtend vanaf 11 uur is er niemand anders meer aanwezig op ’t Vossenhol behalve de staf die de week vaart. Vanaf dat moment wordt het gebouw extra gelucht en worden alle contactpunten (klinken, sanitair, keuken, tafels etc.) nogmaals met desinfecterend middel schoon gemaakt.

3. Ouders worden gevraagd om de kinderen zoveel mogelijk alleen te komen brengen en worden verdeeld in 4 tijdssloten tussen 16.00 en 18.00 uur. Ouders blijven buiten. Kinderen wassen extra hun handen bij binnenkomst.

4. Voor de start van de week wordt zowel aan de staf als aan alle kinderen gevraagd of ze ziekte verschijnselen vertonen.

5. Aan het einde van de week vindt buiten buiten het gebouw een korte eindceremonie plaats, ook in vier tijdslots; na een korte uitleg van de activiteiten van de week en uitreiking van een diploma gaan kinderen en ouder naar huis. Tassen van de kinderen staan ingepakt klaar zodat ouders niet het gebouw in komen.

Eten en activiteiten

1. Voor eten en activiteiten (spel, theorieles) is een grote tent op het terrein neergezet, zodat er naast de grote zaal voldoende ruimte is om dit ook bij slecht weer met afstand en ventilatiemogelijkheden te kunnen laten plaatsvinden.

2. Het eten wordt bereid in de keuken waar uitsluitend de keukenstaf aanwezig is; deze neemt de vereiste hygienemaatregelen in acht en houdt zich aan de anderhalve meternorm.

Sanitair en slapen

1. Om te zorgen voor voldoende ventilatiemogelijkheden bij het slapen is het aantal slaapzalen voor de kinderen opgehoogd van 4 naar 6, waarbij in de slaapzalen de opstelling zo is dat een ieder op 1,5m afstand slaapt of in bovengelegen stapelbed. De ramen blijven openstaan gedurende de nacht.

2. Voor de staf zijn slaapplaatsen gecreëerd in tenten op het veld met ventilatie en slaapplekken op 1,5 meter.

3. Voor het gebruik van de douches wordt een schema opgesteld met onderscheid tussen staf en kinderen. Hierbij worden alleen de 2 algemene douche ruimtes gebruikt voor de kinderen. Voor de staf geldt dat gebruik gemaakt wordt van de aparte Mindervaliden douches.

4. Bij gebruik van toiletten geldt advies bril en deurklinken met een papieren doekje met desinfecterend middel schoon te maken waarbij het doekje direct wordt weggegooid in een afgesloten afvalemmer.

5. Al het sanitair wordt minimaal 1x per dag extra schoongemaakt.