COVID-19 PROTOCOL 2021

Vanaf donderdag 13 mei starten de zeilkampen van Zeilschool ’t Vossenhol aan de Kaag. Zeilschool ’t Vossenhol is de oudste zeilschool van Nederland. In het voorseizoen organiseren we drie weekenden voor basisscholieren. Als basis voor het protocol voor deze weekenden zijn de protocollen van seizoen 2020 en onze al goedgekeurde oefen- en opleidingsprotocollen van 2021 gebruikt. Dit protocol is aangevuld met informatie verkregen via het Watersportverbond dat kennis heeft van protocollen van andere zeilscholen.

Context

1. ’t Vossenhol organiseert zeilkampen aan de Kaag met 48 kinderen (= kampers) en 18 stafleden per week/weekend. Dit protocol is gericht op de jeugdweekenden.

2. Stafleden zijn jonger dan 27 jaar.

3. Een weekend start ’s avonds om 19.00 uur en het weekend eindigt om 16.00 uur.

3. Gedurende het weekend worden alle activiteiten in of rondom het gebouw en op de plas georganiseerd.

4. Overdag is de voornaamste activiteit een sportactiviteit in de buitenlucht (zeilen), met 4 kinderen en normaal gesproken 1 staflid – en in uitzonderingsgevallen 2 stafleden – per boot.

5. Essentie van het protocol:

a) Hanteren van de laatste RIVM-richtlijnen.

b) Voorkomen van aanwezigheid en deelname van kinderen of stafleden met corona(verschijnselen).

c) Organiseren van zoveel mogelijk activiteiten in buitenlucht.

d) Voor eten, slapen en sanitair: spreiding en afstand tussen en t.o.v. de staf (zie aparte sectie).

Algemene veiligheid- en hygiëneregels

1. Was vaak je handen, in ieder geval voor en na het zeilen/sporten.

2. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

3. Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.

4. Schud geen handen.

6. Voor staf geldt; houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.

7. Geen deelname aan kampen bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging vanaf 38 graden Celcius.

8. Gedurende de week geldt dat als een persoon twijfelt over zijn/haar gezondheid, het kamp voor die persoon eindigt en er direct wordt getest op corona na het maken van een afspraak met de GGD.

Specifiek voor ’t Vossenhol

1. Aanspreekpunt en coördinator voor de gemeente is de voorzitter van het Stichtingsbestuur. Per week/weekend is er management aanwezig (HI en HM) dat als aanspreekpunt fungeert.

2. Per week is een coronaverantwoordelijk staflid aangesteld.

3. Protocol wordt vooraf met staf, ouders en kinderen gedeeld via email en website. Verder wordt het protocol uitgebreid toegelicht bij aankomst en is het de gehele week op posters zichtbaar op de locatie.

4. De contactgegevens van de hele groep zijn bekend en worden bewaard.

5. Bij iedere wastafel staat zeep en handgel waarmee je je handen kunt schoonmaken.

6. Gedurende het hele weekend zijn er geen bezoekers toegestaan, waardoor de week na de start als één bubbel beschouwd kan worden. Na aankomst wordt al het contact vermeden met personen buiten het kamp.

7. Zeilen is aangemerkt als sport. De regels gelden vanaf de steiger en in de boten.

8. In de boten nemen alle deelnemers een eigen waterbidon mee met naam.

Voorkomen dat corona aanwezig is:

1. Het weekend start ’s avonds om 19.00 uur.

2. De dag dat het kamp start is er vanaf 12.00 uur niemand anders meer aanwezig op ’t Vossenhol behalve de staf die het weekend vaart. Vanaf dat moment wordt het gebouw extra gelucht en worden alle contactpunten (klinken, sanitair, keuken, tafels etc.) nogmaals met desinfecterend middel schoon gemaakt.

3. Ouders worden gevraagd om de kinderen zoveel mogelijk alleen te komen brengen en worden verdeeld in 3 tijdssloten van 20 minuten. Ouders blijven buiten. Kinderen wassen extra hun handen bij binnenkomst.

4. Voor de start van de week wordt zowel aan de staf als aan alle kinderen gevraagd of ze ziekteverschijnselen vertonen.

5. De staf wordt vooraf gevraagd naar een negatieve PCR-test en beperkt in contacten voorafgaand aan het weekend/de week.

6. Aan het einde van het weekend vindt buiten het gebouw een korte eindceremonie plaats, ook in drie tijdsloten. Na een korte uitleg van de activiteiten van het weekend gaan kinderen en ouders naar huis. Tassen van de kinderen staan ingepakt klaar zodat ouders niet het gebouw in komen.

Eten en activiteiten

1. Voor eten en activiteiten (spel, theorieles) is een grote tent op het terrein neergezet, zodat er naast de grote zaal voldoende ruimte is om dit ook bij slecht weer met afstand en ventilatiemogelijkheden te kunnen laten plaatsvinden.

2. Het eten wordt bereid in de keuken waar uitsluitend de keukenstaf aanwezig is; deze neemt de vereiste hygienemaatregelen in acht en houdt zich aan de anderhalve meternorm.

3. Om het aantal contacten binnen de bubbel te beperken maken we bij statische evenementen, zoals eten en theorieles, en tijdens het zeilen (sportactiviteit) een aantal subgroepen.

Sanitair en slapen

1. Om te zorgen voor voldoende ventilatiemogelijkheden bij het slapen is het aantal slaapzalen voor de kinderen opgehoogd van 4 naar 6, waarbij in de slaapzalen de opstelling zo is dat een ieder op 1,5 meter afstand slaapt of in bovengelegen stapelbed. De ramen blijven openstaan gedurende de nacht.

2. Voor de staf zijn slaapplaatsen gecreëerd in tenten op het veld met ventilatie en slaapplekken op 1,5 meter.

3. Voor het gebruik van de douches wordt een schema opgesteld met onderscheid tussen staf en kinderen. Hierbij worden alleen de 2 algemene doucheruimtes gebruikt voor de kinderen. Voor de staf wordt een apart moment gepland om te douchen.

4. Al het sanitair wordt minimaal 1x per dag extra schoongemaakt.