COVID-19 PROTOCOL 2021

Zeilschool ’t Vossenhol organiseert vanaf 11 juli 2021 acht zeilweken voor de jeugd. Als basis voor dit protocol zijn de protocollen van seizoen 2020 en de al goedgekeurde protocollen van 2021 gebruikt. Dit protocol is aangevuld met de informatie verkregen via de Watersportverbond die kennis heeft van protocollen van andere zeilscholen.

Context

1. ’t Vossenhol organiseert zeilkampen aan de Kaag met 48 kinderen (= kampers) en 18 stafleden per week. Kinderen die naar de weken komen zijn in de leeftijd van 10 tot en met 17 jaar.

2. Stafleden zijn jonger dan 27 jaar.

3. Een week start op zondag om 16.00 uur en eindigt op zaterdag om 14.00 uur.

4. Gedurende de week worden alle activiteiten in de grote tent, het kampgebouw, het terrein en op de plas georganiseerd.

5. Overdag is de voornaamste activiteit een sportactiviteit in de buitenlucht, te weten zeilen.

6. Essentie van het protocol:

a) Hanteren van de laatste RIVM-richtlijnen.

b) Voorkomen van aanwezigheid en deelname van kinderen of stafleden met corona(verschijnselen).

c) Organiseren van zoveel mogelijk activiteiten in buitenlucht.

d) Richtlijnen hanteren voor eten, slapen en sanitair.

Algemene veiligheid- en hygiëneregels

1. Het gehele kamp is ingericht op de 1,5m basisregel.

2. Alle deelnemers wordt gevraagd een gezondheidsverklaring in te vullen.

3. Kampers wordt gevraagd naar een negatieve zelftest. De staf wordt gevraagd naar een negatieve PCR-test of vaccinatiebewijs. Hierbij worden de regels voor evenementen als uitgangspunt genomen.

4. Was vaak je handen, in ieder geval voor en na het zeilen/sporten.

5. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

6. Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.

7. Schud geen handen.

8. Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.

9. Heb koorts en/of ben je benauwd? Laat je dan zo snel mogelijk testen en kom niet naar ’t Vossenhol.

10. Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte.

We volgen de RIVM-richtlijnen. Zodra die worden aangepast gelden de laatste inzichten.

Specifiek voor ’t Vossenhol

1. Aanspreekpunt en coördinator voor de gemeente is de voorzitter van het Stichtingsbestuur. Per week is er management aanwezig (HI en HM) dat als aanspreekpunt fungeert.

2. Per week is een coronaverantwoordelijk staflid aangesteld.

3. Om extra ruimte en ventilatie mogelijk te maken heeft ’t Vossenhol op het terrein een grote tent geplaatst om in te eten en samen te komen. Verder zijn er twee extra tenten die dienen als extra slaapzalen.

4. Het protocol wordt voorafgaand met de deelnemers gedeeld via email en website en wordt op posters zichtbaar gemaakt op locatie.

5. De contactgegevens van de hele groep kampers en staf zijn bekend en worden bewaard.

6. Bij iedere wastafel staat zeep en handgel om de handen te wassen.

Voorkomen dat corona aanwezig is:

1. De week start op zondag om 16.00 uur.

2. De dag dat het kamp start is er vanaf 12.00 uur niemand anders meer aanwezig op ’t Vossenhol behalve de staf die de week vaart. Vanaf dat moment wordt het gebouw extra gelucht en worden alle contactpunten (klinken, sanitair, keuken, tafels etc.) nogmaals met desinfecterend middel schoon gemaakt.

3. Ouders worden gevraagd om de kinderen zoveel mogelijk alleen te komen brengen en worden verdeeld in 3 tijdssloten van 20 minuten. Ouders blijven buiten. Kinderen wassen extra hun handen bij binnenkomst.

4. Kampers wordt gevraagd naar een negatieve zelftest die niet ouder is dan 24 uur.

5. De staf wordt vooraf gevraagd naar een negatieve PCR-test en beperkt in contacten voorafgaand aan de week.

6. Aan het einde van de week vindt buiten het gebouw een korte eindceremonie plaats, ook in drie tijdsloten. Na een korte uitleg van de activiteiten van de week gaan kinderen en ouders naar huis. Tassen van de kinderen staan ingepakt klaar zodat ouders niet het gebouw in komen.

7. Gedurende de gehele week zijn er geen bezoekers toegestaan, waardoor ’t Vossenhol als één bubbel beschouwd kan worden.

8. Mocht er iemand symptomen gedurende het kamp vertonen, wordt hij of zij naar huis gestuurd.

9. Mocht er iemand symptomen gedurende het kamp vertonen, wordt hij of zij naar huis gestuurd.

Zeilen

  1. Overdag is de voornaamste activiteit een sportactiviteit in de buitenlucht, te weten zeilen.
  2. Er wordt dagelijks instructie gevaren met maximaal 12 boten.
  3. Het zeilen start vanaf de steiger.
  4. Tijdens het zeilen zorgt eenieder voor zijn/haar eigen fles/bidon met water, op deze staat een naam geschreven.

Eten en activiteiten

1. Voor eten en activiteiten (spel, theorieles, corvee) is een grote tent op het terrein neergezet, zodat er naast de grote zaal voldoende ruimte is om dit ook bij slecht weer met afstand en ventilatiemogelijkheden te kunnen laten plaatsvinden.

2. Het eten wordt bereid in de keuken waar uitsluitend de keukenstaf aanwezig is; deze neemt de vereiste hygienemaatregelen in acht en houdt zich aan de anderhalve meternorm.

Sanitair en slapen

1. Om te zorgen voor voldoende ventilatiemogelijkheden bij het slapen is het aantal slaapzalen voor de kinderen opgehoogd van 4 naar 6, waarbij in de slaapzalen de opstelling zo is dat een ieder op 1,5 meter afstand slaapt of in bovengelegen stapelbed. De ramen blijven openstaan gedurende de nacht.

2. Voor de staf zijn slaapplaatsen gecreëerd in tenten op het veld met ventilatie en slaapplekken op 1,5 meter.

3. Voor het gebruik van de douches wordt een schema opgesteld met onderscheid tussen staf en kinderen. Hierbij worden alleen de 2 algemene doucheruimtes gebruikt voor de kinderen. Voor de staf wordt een apart moment gepland om te douchen.

4. Al het sanitair wordt minimaal 1x per dag extra schoongemaakt.