de kogjespolder

Het eiland aan de Dieperpoel waar wij weleens een rondje omheen zeilen, waar je vaak op moet mikken om rechtdoor te varen, waarheen weleens een expeditie is geweest en waarbij een lichtje knippert waarvan sommigen precies weten hoe vaak, heet de Kogjespolder, maar wat weten we nou eigenlijk van dit eiland.

Het eiland bestaat uit een aantal delen. De punt aan de kant van de doorsteek van de Dieperpoel naar de Eijmerspoel heet de Kok. Het gedeelte vanaf de boerderij naar het stoombotengat heette de Tuinderpolder en het gedeelte onderaan de Eijmerspoel (bij de doorsteek naar het Zweiland/Spijkerboor) heet de Kogjespolder.

Op de Kogjespolder knippert een lichtje waarvan sommige Vossenhollers precies weten hoe vaak.

De Kogjespolder is gesticht nog voor 1633 en de Tuiderpolder vanaf 1686. Zo’n vijftig jaar later werd er een verbindingstuk drooggelegd tussen de 2 polders en zo werd deze 1.

De Molen die op het eiland staat, molen De Kok is een molen die nooit officieel bewoont is geweest. Hij is gebouwd in 1809 door de gemeente Warmond om het waterpijl te regelen op de polder. Dit gebeurd tegenwoordig niet meer.

actualiteiten kogjespolder

  • Sinds 2005 is de molen De Kok eigendom van het Hoogheemraadschap van Rijnland.
  • Molen De Kok draait slechts nog op mooie dagen waarbij dit het mooie beeld van het Hollandse landschap kan versterken.
  • Het grootste gedeelte van de Kogjes- Tuinderpolder is eigendom van het Staatsbosbeheer.
  • In het voorjaar van 2009 stond een deel van de polder te koop (het gedeelte richting het Spijkerboor). Deze verkoop is uiteindelijk nooit officieel geweest. De rede van de eventuele verkoop was het overlijden van Joop van Hameren, beheerder van de Kogjespolder.